Ieder mens is waardevol

Met Stichting Salatiga Zending mogen we honderden kinderen en volwassenen helpen. We mogen samen met anderen de handen en voeten van God zijn. Kinderen die anders niet naar school zouden gaan, ouderen die anders aan hun lot overgelaten zouden zijn, vrouwen die anders helemaal alleen voor de zorg van hun gezin zouden staan. We willen mensen die opgroeien in armoede helpen, hoop geven en Gods liefde laten ervaren. Want ieder mens, ieder kind heeft liefde, geloof en hoop nodig.


Covid 19 update, mei 2021;

Covid 19 in Indonesië is nog steeds een hoog risico, elke dag zijn er 4000 - 5000 nieuwe besmette mensen. Het totaal tot nu toe is 1,74 miljoen mensen die besmet zijn, en toch zijn er ook weer 1,61 miljoen mensen genezen. Het sterftecijfer is momenteel rond de 48 duizend mensen. In Midden Java, waar Deborah woont, is de "RED ZONE", dus is er een lokale lockdown. Alle scholen en religieuze diensten zijn gesloten. Gelukkig zijn de lokale traditionele markten nog open. De programma's worden uitgesteld omdat er niet naar een andere stad mag gereisd worden, of veel contact met mensen mogen gelegd worden. Tot nu toe zijn alle programma's digitaal. De meeste kinderen studeren nog steeds online, zelfs vorige maand hebben de leerlingen van de 6e klas van de basisschool, de derde klas van de Junior School en de Senior High School het online examen gevolgd. De zoon van Deborah, Kian, volgde ook het examen van de basisschool. Sion's scholen (in een dorp van isolatie) is nu "ORANGE ZONE" en vandaar mag er gewoon les gegeven worden in de klas, wel in kleine groepjes. Dus gaat de leraar soms naar de locatie van de studenten om dan in groepjes van 5-10 studenten samen te leren. De lokale maatregelen worden continu gevolgd, ook in de klas / school. 

ons werk is geen druppel op een gloeiende plaat