Ieder mens is waardevol

Met Stichting Salatiga Zending mogen we honderden kinderen en volwassenen helpen. We mogen samen met anderen de handen en voeten van God zijn. Kinderen die anders niet naar school zouden gaan, ouderen die anders aan hun lot overgelaten zouden zijn, vrouwen die anders helemaal alleen voor de zorg van hun gezin zouden staan. We willen mensen die opgroeien in armoede helpen, hoop geven en Gods liefde laten ervaren. Want ieder mens, ieder kind heeft liefde, geloof en hoop nodig.


Laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus;

 

Situatie op Midden-Java, update Debora. 

 

De situatie in Indonesië ziet er inmiddels wat rooskleuriger uit. In februari waren er 60.000 ‘besmette mensen’ per dag. Vanaf begin maart daalde het aantal tot 21.000 per dag. Op Midden-Java zijn er nog wel veel besmettingen. Het onderwijs op scholen is voor een groot deel nog online, het bijwonen van fysieke kerkdiensten wordt beperkt. De diensten mogen nu nog door 50% van de leden bezocht worden. Wanneer de verspreiding van de omikron variant van Covid-19 toeneemt, kan de regering extra

maatregelen nemen, b.v. geen fysieke diensten meer toestaan. In Salatiga zelf is de situatie bijna hetzelfde als in andere steden, er is een toename van de verspreiding van Covid-19 die 100 gevallen per dag heeft

bereikt, maar dit is niet zo erg en beangstigend als het vorig jaar was. De meeste mensen die aan dit virus

zijn blootgesteld, wordt gevraagd zich thuis gedurende zeven dagen te isoleren (in quarantaine) en de

medicijnen te nemen die de arts heeft gegeven. Deze variant is gelukkig niet zoals de deltavariant, waarvoor men twee weken in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wij zijn dankbaar dat de versnelde vaccinatie in Salatiga ertoe heeft bijgedragen dat de mensen niet ernstig zijn getroffen, omdat in sommige gevallen degenen die hun vaccin niet hadden gekregen, zwaarder werden getroffen toen zij aan dit virus werden blootgesteld. Wij zijn ook dankbaar dat al het personeel van Sion het vaccin heeft ontvangen en dat dit ons meer vertrouwen geeft om de gemeenschap te dienen. Laten we voor elkaar blijven bidden. Wat is dat nodig in deze tijd. Ook als we kijken naar het oorlogsgeweld op zoveel plaatsen en nu in de Oekraïne. Wat vreselijk verdrietig. Heer, ontferm U Heel erg bedankt voor uw steun en gebeden.

Hartelijke groeten,

Debora

 

Debora Suparni is onze contactpersoon in Indonesië van de Salatiga Zending / Stichting Sion.


NIEUWE LAPTOPS VOOR DE KINDEREN

 

Update van Debora over de gift voor nieuwe laptops;

Ik wil graag mededelen dat we 10 nieuwe laptops hebben gekocht voor de leerlingen van Sion's scholen.

Er zijn 5 laptops voor Basisschool Karmel 1, ze zijn blij omdat ze zich voorbereiden op het examen volgende maand, en 5 laptops voor Junior High Schools van Sion, deze week is het examen voor hen. Dus uw donatie komt op het juiste moment.

Ik stuur jullie de foto's van studenten die jullie laptops gebruiken.

We hebben 8 nieuwe laptops gekocht van het merk Asus, 1 laptop van Acer en 1 laptop van Lenovo.

Wij danken jullie hartelijk voor jullie donatie, het helpt onze studenten echt om eindexamen te doen.

Onze hartelijke groeten aan het bestuur van Salatiga Zending dat mijn voorstel om computers voor de leerlingen te kopen heeft goedgekeurd.

Moge God u en uw familie zegenen.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Debora


GZB  PARTNERSCHAP BEZOEK

Loof God, eind november 2021 ontving de GKJTU Synode een partnerschaps-bezoek van ds. Daniël Cornelis Gideon Van Der Kraan van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB). Het bezoek werd verschillende keren uitgesteld vanwege de Covid-19 pandemie situatie en kon uiteindelijk worden uitgevoerd van 26 november - 3 december 2021, met als doel nauwere betrekkingen tussen GZB en GKJTU op te bouwen en de dienstverlenende activiteiten van GKJTU direct te zien.

Tijdens dit relatief korte bezoek bezocht Ds. Daan, zoals hij gewoonlijk genoemd wordt, verschillende plaatsen van dienst van GKJTU en ook de Stichting Sion, die deel uitmaakt van de GKJTU Synode Diakonia dienst. Hoewel de tijd van het bezoek vrij kort was, voelde Ds. Daan zich zeer gelukkig toen hij zag wat GKJTU had gedaan in haar bestaande diensten en programma's, hetzij programma's die door de regering worden gesteund, hetzij andere instellingen en specifiek die welke door de GZB worden gesteund.

Tijdens het bezoek kreeg ds. Daan ook informatie met betrekking tot de update van het proces van ds. Bernhard en Marretje om hun tijdelijke verblijfsvergunning/verblijfsvergunning te verlengen. En hij was ook blij omdat alle processen goed verliepen en de regering de Tijdelijke Verblijfsvergunning van de twee GZB-ers kon verlengen. (YD/DSW)

Kerstmis en eindejaarsdankdiensten bij de onderwijsafdeling van Stichting Sion

Het werken te midden van de COVID-19 pandemie werd als zeer vermoeiend ervaren voor de leraren en medewerkers van de Stichting Sion, omdat met de beperkte internetdekking veel leerlingen ook niet over smartphones beschikten als communicatiemiddel voor het lange-afstands-leersysteem. Wanneer scholen echter op beperkte basis face- to-face-leren proberen te houden, brengt dit, zelfs met een vrij strikt gezondheidsprotocol, nog steeds een vrij groot risico met zich mee. De inspanningen van de docenten om ervoor te zorgen dat de leerlingen hun leertijd niet verliezen, met name het praktische werk in de werkplaats, is een enorme uitdaging op de vakschool die deel uitmaakt van de Stichting Sion. Als gevolg daarvan zijn ook verscheidene docenten met COVID-19 besmet geraakt. Er was zelfs een lerares op de Karmel 2 Thekelan Christelijke Basisschool, mevrouw Dwi Pakarti, die is overleden als gevolg van COVID- 19.

Na onderzoek door de gezondheidsdienst bleken echter alle met COVID-19 besmette leerkrachten van de school niet besmet te zijn. Te midden van deze pandemie konden de scholen van de Stichting Sion toch nog enkele successen boeken, zodat op 10 november 2021 de Christelijke Junior High School Getasan een papierloos informatie- en leerprogramma kon lanceren, terwijl de Tarunatama Vocational School een modeproductiegebouw kon inhuldigen en fietsen die elektriciteit kunnen produceren voor gezondheidsstudenten en leraren.

Aan het einde van dit vermoeiende jaar hebben alle leraren en medewerkers een dankdienst gehouden, evenals Kerstmis en het einde van het jaar, die werd gehouden op zaterdag 18 december 2021 in de hal van de Tarunatama Vocational High School. Tijdens deze gebeurtenis hield de heer Suko Dwi Nugroho als voorzitter van het bestuur van de Stichting Sion een preek en overdenking. Ook mevrouw Debora Suparni als de Derector van Stichting Sion bracht haar motivatie over bij het verwelkomen van 2022.

Bovendien hielden de kinderen van de Sion slaapzaal ook een Kerstdienst in de hal van de slaapzaal die geleid werd door Ds. Yosias Dandra, terwijl de studenten van de Tarunatama Beroepsschool om beurten een eenvoudige Kerstviering hielden in de hal van de school, bijgestaan door de Evangelisatie Middelbare School uit Semarang. (DS)

Tijdens dit relatief korte bezoek bezocht Ds. Daan, zoals hij gewoonlijk genoemd wordt, verschillende plaatsen van dienst van GKJTU en ook de Stichting Sion, die deel uitmaakt van de GKJTU Synode Diakonia dienst. Hoewel de tijd van het bezoek vrij kort was, voelde Ds. Daan zich zeer gelukkig toen hij zag wat GKJTU had gedaan in haar bestaande diensten en programma's, hetzij programma's die door de regering worden gesteund, hetzij andere instellingen en specifiek die welke door de GZB worden gesteund.

Tijdens het bezoek kreeg ds. Daan ook informatie met betrekking tot de update van het proces van ds. Bernhard en Marretje om hun tijdelijke verblijfsvergunning/verblijfsvergunning te verlengen. En hij was ook blij omdat alle processen goed verliepen en de regering de Tijdelijke Verblijfsvergunning van de twee GZB-ers kon verlengen. (YD/DSW)

UITBARSTING VAN DE BERG SEMERU IN OOST JAVA

Mount Semeru die zich in Oost-Java bevindt, is op zaterdag 4 december 2021 rond 15.30 WIB tot uitbarsting gekomen. De belangrijkste getroffen  locatie  is  het  district  Lumajang  -  Oost-Java.  Op  basis  van gegevens van de nationale rampenbestrijdingsdienst (BNPB) zijn tot vandaag, 22 december 2021, 51 mensen omgekomen als gevolg van de uitbarsting van de Semeru, en zijn meer dan 10.395 mensen ontheemd geraakt. Als onderdeel van PBI's JAKOMKRIS, blijft de Sion Foundation coördineren met PBI's JAKOMKRIS partners in het versnellen van informatie en gezamenlijke bewegingen voor de reactie op de uitbarstingramp. Op 11 december 2021 heeft Stichting Sion ook deelgenomen aan de coördinatie met collega's van GKJW, YEU, FH, PELKESI, en GKI Denpasar bij de voorbereiding van hulpverlening en behoeftenevaluatie voor vluchtelingenonderkomens in GKJW Pronojiwo en Oro-oro Ombo. In het kader van hun wederzijdse solidariteit hebben de Stichting Sion en GKJTU ook geholpen bij de donatie van een kleine hoeveelheid humanitaire hulp via de Yakkum Emergency Unit, een partner die reeds op het rampterrein aanwezig was. (DS)

44 JAAR JUBILEUM VAN DE STICHTING sion

Op 10 november 2021 is Stichting Sion precies 44 jaar oud sinds haar oprichting. 44 jaar is geen jonge of oude leeftijd voor een stichting, dit is de ideale leeftijd om de dienstverlening van de Stichting Salatiga Sion te ontwikkelen. Er zijn veel goede ontwikkelingen geweest van alle afdelingen in de Stichting Salatiga Sion om te kunnen gaan naar een meer professionele instelling in het dienen van de gemeenschap en de omliggende gebieden. De Stichting Sion heeft ook bewezen taai te zijn om te blijven bestaan in de wereld van de dienstverlening, zelfs te midden van moeilijke tijden zoals vandaag. Solide personeel, een groot saamhorigheidsgevoel, en ook oprechtheid in het dienen van de gemeenschap zijn de belangrijkste sterke punten van de Stichting Sion om te blijven werken. Op deze 44ste verjaardag heeft Stichting Sion het grote thema "Shine Your Light" gekozen als een vorm van hoop dat Stichting Salatiga Sion de stralen van Gods Liefde kan blijven uitstralen in haar dienstbaarheid. Als een vorm van dankbaarheid voor Gods hulp en zegeningen aan de Stichting Salatiga Sion voor deze 44 jaar, hield de Stichting Salatiga Sion een viering die werd bijgewoond door alle medewerkers van de Stichting Salatiga Sion, waar zij zich ook bevonden. Het evenement, dat werd gehouden op 18 november 2021, werd online gehouden en werd bijgewoond door bijna 80 personeelsleden, naast de organen van de Stichting, en verschillende samenwerkingspartners van de Stichting Salatiga Sion. Tijdens dit evenement kreeg elk personeelslid de gelegenheid om hun dienst bij de Stichting Sion te delen en te versterken. Deze activiteit werd met enthousiasme gevolgd door het personeel en anderen, ook al gebeurde dit alleen online. De hoop om in de volgende jaren verder te werken is de grootste hoop die door de deelnemers werd uitgesproken. Gelukkige 44ste verjaardag van de Stichting Salatiga Sion. (DS)

DANKZEGGING EN KERSTMIS VOOR GEADOPTEERDE

20 december 2021 is een dag vol vreugde, KwaINnt DgeEaRdoEpNteerde kinderen vieren samen de vreugde van Kerstmis. Hoewel het evenement op een hybride manier wordt gehouden, zijn we erg blij dat de meeste kinderen of meer dan 200 kinderen in groepsverband kunnen deelnemen, vooral voor degenen die dicht bij elkaar wonen of in dezelfde buurt zijn. Kerstmis heeft als thema "Houd uw licht aan", ontleend aan Romeinen 5:2-5. Dit thema is gekozen omdat we allemaal nog in de sfeer van de Covid 19 pandemie zitten, wat een moeilijke tijd is voor schoolkinderen omdat ze online moeten studeren. Daarom gebruiken we deze kerst als een manier om kinderen te motiveren, zelfs in moeilijke situaties, maar ze moeten allemaal nog steeds actief en productief zijn bij het leren en hun gezondheid en veiligheid bewaren. Bovendien wordt van de kinderen verwacht dat zij solidair blijven en zich aan de gezondheidsprotocollen houden. De geadopteerde kinderen wensen u ook" Aa Zalig Kerstfeest 2021 en een gezegend Nieuwjaar 2020" (DS)

 

GEBEDEN VOOR DE STICHTING SION

1.  Steun in gebed voor Indonesië in de huidige situatie, vooral in verband met de covid-19 pandemie. Het aantal gevallen gaat nog steeds op en neer in de aanloop naar de lange kerstvakantie en ook de komst van een nieuwe variant die naar verluidt gevaarlijker is dan de vorige variant. Bid dat elke beslissing/beleidsmaatregel van de regering met betrekking tot het voorkomen van de overdracht van covid succesvol mag zijn en dat de pandemie uiteindelijk voorbij mag zijn.

2. Bid voor de natuurlijke gesteldheid van Indonesië die een weersverandering ondergaat, die extreem weer veroorzaakt en ook de weerstand doet afnemen. Bidt alstublieft ook voor Mount Semeru die een paar dagen geleden is uitgebarsten en levens heeft geëist, naast Mount Semeru, bidt alstublieft voor de mensen rond de hellingen van Merapi omdat Mount Merapi al een paar dagen lava vrijlaat. Een paar dagen geleden was er ook een aardbeving die gevoeld werd in NTT, Sulawesi, vraag om gebedssteun zodat hij snel zou kunnen herstellen.

3. Dankbaarheid, ook al bevindt de Stichting Sion zich midden in een onvoltooide pandemie, zij kan in beweging komen om onze diensten in de gemeenschap voort te zetten. Deze maand heeft de Milieu-eenheid 20 biogasreactoren kunnen voltooien in Bojonegoro, de CCM-Umoja en Women's Empowerment-eenheid die is begonnen met het assisteren van leergroepen, de Gezondheid en Rampen Kade-eenheid die is begonnen met het uitvoeren van bezoeken aan de Merapi en Merbabu hellingen, de adoptie-eenheid die blijft vechten om de kinderen te helpen een betere opleiding te krijgen.

4.  Dankbaarheid voor de onderwijsafdeling van de Stichting Sion die steeds meer het vertrouwen krijgt van de gemeenschap rond Mount Merbabu om een referentie te zijn voor het onderwijs van hun kinderen. Bid dat de basisscholen, middelbare scholen en vakscholen onder auspiciën van de Stichting Sion professioneler mogen worden en beter in dienst mogen staan.

5.   Stichting Salatiga Sion heeft in november 2021 de leeftijd van 44 jaar bereikt. Door de genade van Jezus heeft de Stichting Sion dit jaar kunnen passeren. Steun in gebed voor alle medewerkers die zich altijd inzetten voor de gemeenschap en Gods liefde uitstralen door de Stichting Sion Salatiga.

6.  Diepe dankbaarheid en dank aan alle donateurs die Stichting Sion hebben geholpen. Onze diepste dank en waardering gaat uit naar GZB - Nederland, Salatiga Zending - Nederland, Neukirchener Mission in Duitsland, United Evangelical Mission - (Azië, Afrika en Europa), en ieder individu die ook een rol neemt in het ondersteunen van alle activiteiten en programma's van de Stichting. Sion Salatiga. Jezus zegent u. worden dit instrument zodat iedere student wil sporten. Ons motto is "GEZOND LICHAAM, BESPAAR ELECTRICITEIT". Dit is een voortzetting van het programma voor het opwekken van duurzame energie op de Tarunatama Beroepsschool.

GROETEN VAN GKJTU SYNODE NIEUWSREDACTIE EN PUBLICATIE TEAM

BESTE ALLE GKJTU PARTNERS:

VROLIJK KERSTFEEST 2021 EN GELUKKIG WELKOMST NIEUWJAAR 2022

 

Jezus Christus komt voor ons. Moge Zijn liefde en zegeningen altijd bij ons zijn, vooral in deze tijd van beproeving met de COVID-19 pandemie. Mogen onze verhalen, gedeeld via de GKJTU nieuwsbrieven, u en ieder van ons sterken. Wees vrolijk, wees gelukkig, wees gezegend en wees altijd bij Jezus, want Hij is onze enige ware Redder. Bidt alstublieft dat we ook meer verhalen kunnen

delen om u te inspireren in het jaar 2022 en voor altijd.