Ieder mens is waardevol

Met Stichting Salatiga Zending mogen we honderden kinderen en volwassenen helpen. We mogen samen met anderen de handen en voeten van God zijn. Kinderen die anders niet naar school zouden gaan, ouderen die anders aan hun lot overgelaten zouden zijn, vrouwen die anders helemaal alleen voor de zorg van hun gezin zouden staan. We willen mensen die opgroeien in armoede helpen, hoop geven en Gods liefde laten ervaren. Want ieder mens, ieder kind heeft liefde, geloof en hoop nodig.


Covid 19 update, december 2021;

Shallom, vrede zij met ons allen, moge de vrede van Christus altijd met u allen zijn.

Dit jaar vieren we voor de tweede keer kerst te midden van de Covid 19 pandemie. We zijn echt dankbaar voor de Here Jezus als we zien dat de omstandigheden om ons heen nu veel beter zijn, ook al is er nog steeds een OMICRON-variant.

Blijf daarom alert door het advies van de regering op te volgen om de gezondheidsprotocollen op te volgen. Moge de wonderbaarlijke kracht van God ons allen altijd beschermen en redden.

Ons kerstthema is "De liefde van Christus die broederschap beweegt" (I Petrus 1:22)

"Daar gij uw ziel gelouterd hebt door de waarheid te gehoorzamen door de Geest, in oprechte liefde tot de broeders, hebt elkander

elkaar vurig lief met een zuiver hart".

Het vers dat de inspiratiebron vormde voor het kerstthema is afkomstig uit de brief van 1 Petrus. De brief was gericht aan de Christengemeente in Klein-Azië in die tijd. De toestand van de gemeente was niet goed, zij leden onder vervolging. Wat echt interessant is voor ons om te volgen is dat te midden van de beproevingen van het leven dat ze doormaakten doormaakten, zij nog steeds een geest van solidariteit voor anderen hadden, oprechte broederschap in Christus. Zij bleven streven naar het belangrijkste

doel van het leven, namelijk het voortdurend zuiveren van hun geloof te midden van verschillende beproevingen.

Door altijd te kijken naar Jezus Christus als de hoeksteen, werd de gemeente aangemoedigd om goede dingen te doen, zoals: het bewaren van de eenheid en integriteit van de gemeente, het zich onthouden van kwaad, bedrog, huichelarij, afgunst en laster, omdat al deze dingen worden gedaan door mensen die "buiten de liefde van Christus" zijn. Terwijl leven "in Christus" zou worden getoond door gehoorzaamheid, heiligheid, eerbied voor God en het oprecht beoefenen van broederlijke liefde. Leven in Christus omvat hier ook onze sociale dimensie, namelijk hoe wij met anderen leven (I Petrus 1:22). De mate waarin Gods liefde geopenbaard wordt aan onze naasten is de test van ons Christendom.

De aanhoudende pandemie tot nu toe heeft ons allen laten zien hoe kwetsbaar en fragiel het leven is, als wij leven temidden van onze gezinnen, gemeenschappen en gemeenschappen die ook kwetsbaar en fragiel zijn. Het zijn niet alleen fysieke of breekbare lichamen,

maar ook geest en hoop. Veel van onze broeders en zusters zijn nu nog in moeilijkheden, dus onze aanwezigheid is nodig om te helpen en voor hen te zorgen. Dan worden wij broeders en zusters voor hen.

Moge de kerst van 2021 ons er altijd aan herinneren hoe belangrijk het voor ons is om in harmonie te leven en elkaar lief te hebben

met heel ons hart in oprechte broederliefde door onze zorg voor anderen. Kijk om ons heen, onze buren, zij zijn onze broeders en zusters. Laten we er zijn voor hen die in nood zijn, en we doen het voor onze Heer Jezus Christus. AMEN (DSW)

ons werk is geen druppel op een gloeiende plaat