Kerken

Als de situatie erom vraagt en er is noodzakelijk onderhoud aan kerkgebouwen nodig, draagt Salatiga Zending financieel bij.