ANBI

De Salatiga Zending is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u periodieke en eenmalige giften aan Salatiga Zending mag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

 

Naam instelling Stichting Salatiga Zending, vrienden van de Geraja Kristen Jawah Tengah Utara

RSIN  816142178

Bank NL35INGB0000084653

 

Doelstelling De stichting heeft ten doel het solidair zijn met – en de geestelijke, morele en materiële ondersteuning van – de Gereja Kristen Jawah Tengah Utara (Christelijke Kerk te Midden-Java ten Noorden) en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 


Verantwoording

De bestuurders van Stichting Salatiga Zending ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Download
Beleidsplan
Beleidsplan Stichting Salatiga Zending.p
Adobe Acrobat document 634.5 KB
Download
Financieel verslag 2019
Financieel verslag 2019 ondertekend.pdf
Adobe Acrobat document 351.1 KB
Download
Jaaroverzicht Moneysending 2019
Jaaroverzicht moneysending 2019.pdf
Adobe Acrobat document 119.3 KB

Voor meer informatie over de financiën van Salatiga Zending kunt u contact opnemen met de penningmeester via penningmeester@salatigazending.nl.