ANBI

De Salatiga Zending is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u periodieke en eenmalige giften aan Salatiga Zending mag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

 

Naam instelling Stichting Salatiga Zending, vrienden van de Geraja Kristen Jawah Tengah Utara

RSIN  816142178

Bank NL35INGB0000084653

 

Doelstelling De stichting heeft ten doel het solidair zijn met – en de geestelijke, morele en materiële ondersteuning van – de Gereja Kristen Jawah Tengah Utara (Christelijke Kerk te Midden-Java ten Noorden) en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 


Download
Jaaroverzicht moneysending 2021
Jaaroverzicht moneysending 2021.pdf
Adobe Acrobat document 114.5 KB
Download
Jaarverslag 2021
Financieel verslag 2021.pdf
Adobe Acrobat document 329.4 KB
Download
Jaaroverzicht moneysending 2020
Jaaroverzicht moneysending 2020.pdf
Adobe Acrobat document 118.6 KB
Download
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2020.pdf
Adobe Acrobat document 734.1 KB

Verantwoording

De bestuurders van Stichting Salatiga Zending ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.


Voor meer informatie over de financiën van Salatiga Zending kunt u contact opnemen met de penningmeester via penningmeester@salatigazending.nl.