Medische hulp

Een fantastisch project is de medische hulp waar Salatiga Zending structureel aan bijdraagt. De gezondheidszorg van de overheid is niet dekkend voor heel Java.

 

Afgelegen bergdorpjes worden mede dankzij Salatiga Zending regelmatig bezocht door een arts, een verpleegkundige en een apotheker. Een inwoner stelt zijn woonkamer ter beschikking, zodat deze tijdelijk ingericht kan worden als kliniek.

 

De arts en de verpleegkundige worden geholpen door lokale EHBO-ers. Per bergdorpje worden namelijk enkele inwoners opgeleid als EHBO-er. Deze mensen kennen de inwoners, herkennen signalen, kunnen eerste hulp verlenen en de hulp van een arts inroepen. De tien artsen die de bergdorpjes bezoeken doen dit vrijwillig.