Microkredieten

Er wonen 1300 vrouwen in de regio Salatiga, Getasan, Kopeng en Yogyakarta.

 

Zij krijgen in groepjes les in het beoefenen van de landbouw. Ook ontvangen zij een klein krediet waar de vrouwen bijvoorbeeld een winkeltje mee kunnen starten, een geit of koe van kunnen kopen of een stukje landbouwgrond mee kunnen bewerken. Ook aan dit project draagt Salatiga Zending financieel bij.

 

Het is een bewuste keuze om vrouwen les te geven, omdat de extra verdiensten dan ten goede komen aan hele gezinnen.