Doneer

Salatiga Zending voert de projecten uit dankzij uw giften. Van harte aanbevolen.

Maak uw gift over naar  NL35INGB0000084653  t.n.v.  Stichting Salatiga Zending. Hartelijk dank!


Sponsor een kind

Sponsor een kind voor € 20,- per maand en vul uw gegevens in. U ontvangt zo spoedig mogelijk reactie van ons.

 

Sponsor een kind voor 20 euro p/mnd.Opnemen in testament

U kunt overwegen Salatiga Zending op te nemen in uw testament. Als u besluit na uw overlijden geld of goederen na te laten aan Salatiga Zending, dan is dit een belangrijke beslissing voor Salatiga Zending. Onze inkomsten komen mede uit nalatenschappen. Een aantal belangrijke projecten hebben we alleen kunnen uitvoeren mede dankzij de giften die ons zijn nagelaten.

Wist u dat alles naar de Salatiga Zending gaat en niet naar de belasting?

Normaal gesproken moeten mensen die geld en/of goederen ontvangen uit een nalatenschap daar belasting over betalen. De Salatiga Zending is gemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wat betekent dat wij vrijgesteld zijn van het betalen van belasting over giften en nalatenschappen.  Uw nalatenschap aan de Salatiga Zending komt dus geheel ten goede aan de mensen waarvoor wij ons inzetten. De belastingdienst krijgt niets.

Hoe maakt u de Salatiga Zending tot uw erfgenaam?

Het opmaken van een testament doet u samen met een notaris. Het is eenvoudiger dan u wellicht denkt. In het testament kunt u ons aanwijzen als een van de erfgenamen. Dit wordt ook wel “begunstigen” genoemd. Er zijn drie manieren om dit te doen. Een legaat is de meest simpele vorm om iets na te laten en enig erfgenaam het meest uitgebreid.

1. U begunstigt ons met een zogenaamd “legaat”
Een legaat is de eenvoudigste manier om een gedeelte van uw nalatenschap te bestemmen voor de Salatiga Zending. Met een legaat geeft u exact aan welk bedrag of welke goederen voor de Salatiga Zending bestemd zijn. Het resterende deel van de nalatenschap wordt verdeeld onder de andere begunstigden, zoals eventuele dierbaren. Een belangrijk voordeel van een legaat is dat discussies over de erfenis worden voorkomen: uw wensen staan immers duidelijk op papier.

2. U benoemt ons tot mede-erfgenaam
U kunt ook geld en/of goederen nalaten aan de Salatiga Zending door ons mede-erfgenaam te maken. U wijst dan in uw testament een aantal erfgenamen aan, waarvan wij er één zijn. Iedereen en elke instelling die in uw testament wordt genoemd is dus mede-erfgenaam. Daarbij bepaalt u zelf hoe de nalatenschap wordt verdeeld. U kunt bijvoorbeeld vastleggen dat elke begunstigde een bepaald percentage ontvangt.

3. U benoemt ons tot enig erfgenaam van uw nalatenschap
Tenslotte kunt u ons ook benoemen tot enig erfgenaam. Als u hiervoor kiest, dan hebt u de zekerheid dat uw nalatenschap geheel wordt besteed aan de Salatiga Zending.


Voor informatie over de financiën van Salatiga Zending kunt u contact opnemen met de penningmeester via penningmeester@salatigazending.nl.