Umoja

Dit project behelst de versterking van de plaatselijke gemeenten van de GKJTU. Umoja betekent saamhorigheid, eenheid. Er wordt assistentie verleend om de eigen bronnen beter te benutten. In dit opleidingscentrum ontvangen mensen cursussen hiervoor, financieel gesteund door Salatiga Zending.